Uzm. Dr. Mustafa Demir

Kardiyoloji

Denizli
Randevu Alın İletişim kurun

Uzm. Dr. Mustafa Demir lisansını Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde tamamlayıp uzmanlık eğitimini ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği'nde tamamlamıştır.
Hastalarına şu an Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde hizmet vermektedir.
Uzmanlık eğitimi boyunca birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılmıştır. Bu kongrelerde sözlü ve yazılı birçok sunum yapmış olmak birlikte, ulusal ve uluslararası dergilerde birçok yayını bulunmaktadır.

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:
Perkütan Koroner Girişimler
Kalp Yetersizliği
Kalp Pilleri (PM-İCD)
Periferik Vasküler Girişimler
3 boyutlu Transözofageal Ekokardiyografi (3D ve 4D)

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:
Türk Kardiyoloji Derneği
Denizli Tabip Odası (TTB)
Aldığı Kurs ve Eğitimler:
İlk ve Acil Yardım Kursu (GATA Aralık 2009)
TKD Girişimsel Kardiyoloji VSD Kursu ( Mart 2014)
Temel Epidemiyoloji Kursu (GATA Mart 2016)
SPSS Uygulama Kursu ( GATA Mayıs 2016)
GATA Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı (14.11.2015)
TKD Kalp Pili Eğitim Sertifikası (2019)

Okullar / Eğitimler

 • Yomra Fen Lisesi
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2003/2009
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği

Bilinen Diller

 • İngilizce

Yayınlar

 • 25. Celik T, Yilmaz MI, Demir M, et al. The relationship between plasma whole blood viscosity and cardiovascular events in patients with chronic kidney disease. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2017;23:663-70.
 • 24. Celik T, Mikhailidis DP, Demir M, et al. The Relation Between No-Reflow Phenomenon and Complete Blood Count Parameters. Angiology 2017;68:381-8.
 • 23. Iyisoy A, Karademir I, Demir M, et al. Percutaneous removal of late embolization of the atrial septal occluder device from abdominal aorta at the level of the superior mesenteric artery. Journal of Advanced Therapies and Medical Innovation Sciences 2016;1.
 • 22. Iyisoy A, Celik T, Demir M, et al. Percutaneous closure of ventricular septal defect with membraneous pouch and changing the device due to severe aortic regurgitation. International journal of cardiology 2016;209:42-5.
 • 20. Celik T, Demir M, et al. Predictors of no-reflow phenomenon in young patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Angiology 2016;67:683-9.
 • 19. Iyisoy A, Sahin MA, Demir M, et al. Treatment of Significantly Tortuous Abdominal and Iliac Aneurysm with Stent and Vascular Plaque. American Journal of Cardiology 2015;115:S157.
 • 18. Iyisoy A, Demir M, et al. PP-023 Coronary Dissection and Intramural Hematoma in a Patient with Acute Anterior Myocardial Infarction. American Journal of Cardiology 2015;115:S106.
 • 17. DEMİR M, DEMİRKOL S, ÇELİK T, İYİSOY A. Massive left ventricular hypertrophy. Gulhane Medical Journal 2015;57.
 • 16. Celik T, Iyisoy A, Demir M, et al. Percutaneous mitral annuloplasty in a patient with coronary sinus stenosis and coronary artery compression during procedure; they will not interfere. International journal of cardiology 2015;191:84-6.
 • 15. Celik T, Bozlar U, Demir M, et al. A new anomaly of the left anterior descending artery: Type X dual LAD. Indian heart journal 2015;67:S14-S7.
 • 14. Celik M, Bugan B, Yalçinkaya E, Demir M, et al. The Relationship between Frontal QRS-T Angle and Age in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction. The American Journal of Cardiology 2015;115:S34.
 • 13. Yüksel U, Çelik M, Kabul H, Demir M, et al. The Relationship Between Two Readily Ascertainable Prognostic Indicators of STEMI: Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Electrocardiographic Ischemia Grade. The American Journal of Cardiology 2014;113:S28.
 • 12. Çelik M, Yüksel U, Gökoglan Y, Demir M, et al. Evaluation of Pulmonary Artery Stiffness in Patients with Chronic Heart Failure. The American Journal of Cardiology 2014;113:S25.
 • 11. Çelik M, Yildirim E, Yalçinkaya E, Demir M, et al. Factors that Can Affect the Prostate Specific Antigen Levels in Patients with Cardiovascular Disease. The American Journal of Cardiology 2014;113:S111.
 • 10. Çelik M, Yalçınkaya E, Yüksel U, Demir M, et al. The Effect of Age on Tissue Doppler Velocity of Tricuspid Annulus in Healthy Patients Undergoing Treadmill Exercise Test. American Journal of Cardiology 2014;113:S44.
 • 9. Çelik M, Gökoglan Y, Yüksel U, Demir M, et al. The Relationship Between Glomerular Filtration Rate and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Coronary Artery Disease. The American Journal of Cardiology 2014;113:S7.
 • 8. Barçin C, Kabul HK, Yalçinkaya E, Demir M. Multiple-site bleeding with prominent rise in coagulation tests in an elderly woman using dabigatran etexilate. Anadulu Kardiyoloji Dergisi: AKD 2014;14:477.
 • 7. Barçin C, Kabul H, Yüksel U, Demir M, et al. Higher Red Cell Distribution Width Values is Associated with Impaired Exercise Capacity During Exercise Treadmill Testing in Patients with Non-Obstructive Coronary Artery Disease. The American Journal of Cardiology 2014;113:S28.
 • 6. Yalcinkaya E, Bugan B, Celik M, Yasar S, Demir M. Management of left ventricular thrombosis in patients with apical aneurysm. Swiss Med Wkly 2013;143:w13866.
 • 5. Kabul H, Yıldırım E, Gökoglan Y, Demir M, et al. IDIOPATHIC EPICARDIAL VENTRICULAR TACHYCARDIA ORIGINATING FROM THE GREAT CARDIAC VEIN: CURE WITH TRANSVENOUS EPICARDIAL ABLATION. International Journal of Cardiology 2013;163:S188-S9.
 • 4. Kabul H, Yalçınkaya E, Gökoglan Y, Demir M, et al. CLINICAL SIGNIFICANCE AND PROGNOSTIC VALUE OF WIDE AND FRAGMENTED QRS COMPLEX ON SURFACE ECG. International Journal of Cardiology 2013;163:S209.
 • 3. Kabul H, Gökoglan Y, Yalçınkaya E, Demir M, et al. IDIOPATHIC CARDIOMYOPATHY IN IDENTICAL TWINS: DIAGNOSTIC UTILITY OF MR IMAGING. International Journal of Cardiology 2013;163:S107-S8.
 • 2. Bugan B, Yıldırım E, Çelik M, Demir M, et al. ISOLATED LEFT VENTRICULAR NONCOMPACTION MIMICKING CYSTIC MASS. International Journal of Cardiology 2013;163:S117-S8.
 • 1. Barçın C, Kabul H, Yalçınkaya E, Demir M, et al. MULTIPLE FISTULAE INCLUDING CIRCUMFLEX AND LEFT GASTRIC ARTERY ASSOCIATED WITH BRONCHIECTASIS. International Journal of Cardiology 2013;163:S179.

İlgi alanları

 • Kalp Yetmezliği
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kalp Hastalıkları
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Hiperlipidemi
 • Kalp Romatizması
 • Bacak Damar Tıkanıklığı
 • Şah Damar Tıkanıklığı (Karotis Stenozu)
 • Kronik Total Oklüzyon
 • Patent Foramen Ovale
 • Baş Dönmeleri
 • Bayılma
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Buerger
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Taşikardi
 • Damar Hastalıkları
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Damar Sertliği
 • Nefes Darlığı
 • Mitral Darlığı
 • Dudakta Morarma
 • Göğüs Ağrısı
 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Sağ Kalp Yetmezliği
 • Atrial Fibrilasyon

Sosyal medya hesapları

İletişim kurun

Özel Denizli Tekden Hastanesi

Murat Dede Mah. Karcı Yolu Cd. 29 Ekim Bul. No:57
20010 Denizli, Denizli
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Şah Damarı (Karotis) Stentleme

Kontrol Randevusu

Kardiyak Anjiyografi

Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü

Kalıcı Kalp Pili

Kalp Yetmezliği Tedavisi

Kalp Transplantasyonu

Kalp Ritim Bozukluklarının Girişimsel Tedavisi

Kalp Pili Takılması

Kalp Muayenesi

Koroner Anjiyogram

Koroner Anjiyoplasti

Triküspid Kapak Replasmanı

Stent(Koroner Anjiyoplasti)

Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)

Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)

Perkütan ASD/PFO Kapatma İşlemi (Kalpte Delik Kapatılması)

Periferik Anjiyografi

Periferal Vasküler Bypass

Mitral Kapak Onarımı (Mitraclip)

Koroner Kalp Hastalığı Tedavisi

Kalp Kapağı Replasmanı

Kalp Kapakçığı Tamiri

Kalp Kapak Hastalıkları Takip ve Tedavisi

Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)

Anjioplasti

Anjiyografi

Anjiyogram

Anjiyoplasti

Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma

Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi

Aritmide Ablasyon Tedavisi

Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)

EECP - Doğal Bypass

Geçici Kalp Pili

Kalp Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi

Kardiyoloji Randevusu

Randevu

Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)

Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

Enjeksiyon Im

Enjeksiyon Iv

Esd (Sedimantasyon)

Hemaferez

Nebulizatör

Normal Randevu

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun
Son güncelleme zamanı: 2024-07-17 güncelleyen Uzm. Dr. Mustafa Demir
DocPlanner.com © 2024
Randevu Alın